Garanti Koşulları

ROTHENBERGER Türkiye Ekibi

Şirketimizden satın almakta olduğunuz ROTHENBERGER ürünlerinin garanti sürelerinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin ve uygulamada çıkan problemierin giderilmesi amacı ile aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız .

1. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un (Tüketici Kanunu) amacı tüketicilerin güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını korumaktır. Bu nedenle ROTHENBERGER markalı ürünler için verilen 2 yıllık garanti süresinden sadece kanunda "tüketici" olarak tanımlanan kişiler yararlanabilecektir.

2. Tüketici Kanunu'nda "tüketici" ifadesi "Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi" olarak tanımlanmıştır.

Burada "ticari olmayan amaç" ile kastedilen bir malı tekrar satmak ya da üretimde kullanmak üzere değil, sadece kendi kullanımı için edinmek, kullanmak veya yararlanmaktır. Eğer bir malı üzerine kar koyarak tekrar satmak ya da üretiminizde kullanmak için alıyorsanız bu durumda tüketici olarak kabul edilmeyeceksiniz. Ancak bu halde eğer bir ürünü tüketiciye satmak için aldıysanız, bu durumda 2 yıllık garanti süresi tüketici açısından uygulanmaya devam edecektir. Bu ürünü üretimde veya mesleğini icra ederken kullanacak bir gerçek veya tüzel kişiye (mesela mobilya üreticisine) satacaksanız bu durumda 2 yıllık garanti süresi bu kişi açısından uygulanmayacaktır.

"Mesleki olmayan amaç"tan kasıt, mesleğini ifa ederken kullanmak amacı olmadan bir malın edinilmesi, kullanılması ya da yararlanılmasıdır. Başka bir ifade ile ROTHENBERGER ürünü alıcı tarafından kendi mesleki faaliyetleri gerçekleştirilirken kullanılacak ise (bir mobilyacının mobilya üretiminde kullanmak üzere matkap alması gibi) alıcı "tüketici" olarak değerlendirilmeyecektir.

Yukarıdaki bilgiler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından da ayrıca teyit edilmiştir.

ROTHENBERGER ürünlerinin ticari ya da mesleki amaçlarla satın alınması halinde 1 yıllık garanti süresi uygulanmaktadır.

İşlemlerin hızlı ve kolay ilerieyebilmesi için yetkili servise garanti kartı ile birlikte Faturanızı da ibraz etmenizi tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

ROTHENBERGER Türkiye Ekibi